Polityka prywatności

DEFINICJE
1.1. Administrator – Restauracja Rzeszowskie Słoiki Nieczaj Beata, ul. Sokoła 11/1, 35-010 Rzeszów.
NIP: 8132760143
REGON: 180413248.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.5. Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem:
https://restauracjarzeszowskiesloiki.pl/

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.
1.7. Zaufany Partner – podmiot, współpracujący z Administratorem, dostarczający treści marketingowe dopasowane do Użytkownika lub pośredniczący w dostarczaniu takich treści.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY
2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika.
2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług oraz informacje o aktywności Użytkownika na Stronie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii. Gromadzone dane nie służą identyfikacji Użytkownika, na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie gromadzą dane, które samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalają na identyfikację tej osoby fizycznej i wówczas mogą stanowić dane osobowe.
2.3. Korzystanie ze Strony jest możliwe bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika i nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu ze Strony.
2.4. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu ze Strony mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści.
2.5. W przypadku gdy w ramach Strony dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak możliwość skorzystania z formularzu kontaktowego, zamówienia newslettera, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcji.

PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE
3.1 Używamy plików Cookiem, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym.
3.2 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Restauracja Rzeszowskie Słoiki Nieczaj Beata. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze Strony. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
3.3 Restauracja Rzeszowskie Słoiki Nieczaj Beata i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim Użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwości ich blokowania przejedź do ustawień zaawansowanych swojej przeglądarki, w których znajduje się m.in. Polityka Cookies.
3.4 Restauracja Rzeszowskie Słoiki Nieczaj Beata korzysta z plików cookies w celach:
– optymalizacji korzystania ze strony i dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia – dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.5 Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na Stronie stosowane są następujące ich rodzaje:

– niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

– wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

– funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika

3.6 Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących
ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego
w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.
3.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
3.7.1 Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
3.7.2 Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej podajemy linki do instrukcji zarządzania „cookies” dla najpopularniejszych na rynku przeglądarek:

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Internet Explorer

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari

Na Stronie mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością
i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w celu:
4.1. zapewnienia dostępu do strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
4.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
4.3.1. marketing własny w tym profilowanie, w szczególności prezentowanie reklamy behawioralnej, wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych na Stronie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji.
4.3.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;
4.3.3. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.
4.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą w celach marketingowych Zaufanych Partnerów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.5. Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta na Stronie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
6.1.1. prawo do sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;
6.1.2. prawo dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy;
6.1.3. prawo do usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym” – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;
6.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
6.1.5. prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi;
6.1.6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
6.1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny;
6.1.7.1 Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne;
6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym. W przypadku Użytkowników, którzy nie założyli konta na Stronie, Administrator nie ma możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika, gdyż przetwarzane dane dotyczą wyłącznie informacji o korzystaniu ze strony, bez informacji o tożsamości Użytkownika.
6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH I ZAUFANI PARTNERZY
7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom świadczącym usługi techniczne, serwisowe, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.2. Za zgodą Użytkownika dostęp do informacji o korzystaniu ze Strony mogą mieć Zaufani Partnerzy, którzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE
9.1. Grupa WW Sp. z o.o., Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, e-mail: rodo [at] grupaww.pl, telefon: 17 785 22 96.
9.2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres Grupa WW Sp. z o.o., Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, z dopiskiem RODO.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
10.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualnie obowiązuje Polityki Prywatności z dnia 25.05.2018 r.

Scroll to Top